กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
+66 2 888 2995 to 8 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 29/33 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
+66 34 878 373 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 58/1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
ISO 9001:2015
BVQI (UKAS/NAC)
มอก. 934-2558
สมอ.
CE
INTERTEK
ขอราคา

ม่านอากาศแนวนอน

ซีรี่ย์ของม่านอากาศแนวนอน

ม่านอากาศแนวนอน เป็นรูปแบบดั้งเดิมและแพร่หลาย ผลิตกระแสลมที่เป่าจากบนลงล่าง และแยกออกเป็นสองกระแสเมื่อกระทบพื้น ม่านลมควรจะต้องครอบคลุมตลอดความสูงของประตู เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ความเร็วลม 9-10 m/s
ม่านอากาศแนวนอน รุ่น 3CK ฝาครอบอลูมิเนียม
ความเร็วลม 9-10 m/s
ความเร็วลม 11-12 m/s
ม่านอากาศแนวนอน รุ่น XP-609 ความยาว 90cm ในลักษณะแบบติดผนัง
ความเร็วลม 11-12 m/s
ความเร็วลม 11-12 m/s
ความเร็วลม 18-19 m/s