กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
+66 2 888 2995 to 8 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 29/33 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
+66 34 878 373 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 58/1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
ISO 9001:2015
BVQI (UKAS/NAC)
มอก. 934-2558
สมอ.
CE
INTERTEK
ขอราคา

ม่านอากาศแบบซ่อนในฝ้า

ซีรี่ย์ของม่านอากาศแบบซ่อนในฝ้า

ม่านอากาศแบบซ่อนในฝ้า เป็นม่านอากาศแนวนอนที่เป่าลมจากบนลงล่าง ตัวถังของม่านอากาศจะถูกซ่อนไว้ในฝ้าเพื่อความสวยงาม ส่วนของหน้ากากจะถูกติดตั้งเสมอกับฝ้า ทำให้ ม่านอากาศแบบซ่อนในฝ้า เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีพื้นที่ใต้ฝ้าจำกัด
ความเร็วลม 11-12 m/s
ความเร็วลม 18-19 m/s
ม่านอากาศแบบซ่อนในฝ้า RQ-8
ความเร็วลม 18-19 m/s