กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
+66 2 888 2995 to 8 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 29/33 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
+66 34 878 373 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 58/1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
ISO 9001:2015
BVQI (UKAS/NAC)
มอก. 934-2558
สมอ.
CE
INTERTEK
ขอราคา

วิธีเลือกม่านอากาศ

การเลือกม่านอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากไม่ได้ประสิทธิผลที่ต้องการแล้ว บางครั้งอาจจะทำให้ปัญหาที่มีหนักมากขึ้นไปอีก ปัจจัยหลักๆ ที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้ม่านอากาศ มีดังต่อไปนี้

  1. ประเภทการใช้งาน
  2. ความสูงของประตู
  3. แรงปะทะจากลมภายนอก
  4. ความดันอากาศภายในอาคาร
  5. โครงสร้างประตู
  6. อุณหภูมิแวดล้อม
  7. ขนาดของม่านอากาศ
  8. รูปลักษณ์ของม่านอากาศ
  9. ระดับเสียง
  10. อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

วิธีเลือกที่จะทำให้ได้ม่านอากาศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เราแนะนำให้เลือกม่านอากาศโดยพิจารณาปัจจัย (1) ถึง (4) ก่อน

เพื่อความง่าย เราได้สรุปวิธีเลือกมาเป็นกราฟตามด้านล่าง โดยนำเอาปัจจัย (3) และ (4) มารวมกันและเรียกว่า “air infiltration through the doorway” มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที