กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
+66 2 888 2995 to 8 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 29/33 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
+66 34 878 373 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 58/1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
ISO 9001:2015
BVQI (UKAS/NAC)
มอก. 934-2558
สมอ.
CE
INTERTEK
ขอราคา

ข้อแตกต่างระหว่าง 3CF และ 3CK

ม่านอากาศ ซีรี่ย์ 3CF และ 3CK มีโครงสร้าง และประสิทธิภาพในการทำงานใกล้เคียงกัน มีความยาวตัวถังให้เลือกใช้เหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะในส่วนของมิติของหน้าตัดตัวเครื่อง (ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง)

เนื่องจาก 3CF มีความสูงตัวเครื่องน้อยกว่า 3CK จึงทำให้ 3CF เหมาะกับหน้างานที่มีพื้นที่เหนือประตูจำกัด

ซีรี่ย์ ความสูง ความลึก
3CF 191 mm 294 mm
3CK 220 mm 220 mm

 

ระยะ clearance เหนือประตูที่แนะนำ (สำหรับการติดตั้งม่านอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ) คือ 240 mm (หรือมากกว่า) สำหรับ 3CF และ 270 mm (หรือมากกว่า) สำหรับ 3CK