กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
+66 2 888 2995 to 8 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 29/33 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
+66 34 878 373 จ. - ส.: 08:30 - 17:30 58/1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน
ISO 9001:2015
BVQI (UKAS/NAC)
มอก. 934-2558
สมอ.
CE
INTERTEK
ขอราคา

Arrival Bus Gates

Suvarnabhumi Airport Concourse
ProblemsStrong inward draft into the Bus Gates
EffectsUnstable Interior Temperature
SolutionHorizontal Air Curtains (Heavy Duty)
BenefitsHot Air Blocking, Energy Saving
CountryThailand

Strong Inward Draft From Runway

Airport Buses are a common means of transferring passengers from the planes to the Arrival Gates. Suvarnabhumi Airport Concourse building is equipped two Arrival Bus Gates, one for Domestic flights and one for International flights. Due to strong inward draft from the runway into these Bus Gates, hot air from outside could enter the Concourse building and raise interior temperature to the point of discomfort for passengers.

Suvarnabhumi Airport implemented X-PER Heavy Duty Air Curtains at all their Arrival Bus Gates to alleviate this problem. Apart from direct benefit of increased passenger comfort (due to cooler and more stable interior temperature), there were also other benefits such as less odour & dust and lower electricity usage as well.

ม่านอากาศแนวนอน
(Heavy Duty)

กั้นอากาศร้อน ควันและกลิ่นไอเสีย ไม่ให้เข้ามาในอาคาร

ผู้โดยสารสะดวกสบายมากขึ้น

เนื่องจากได้รับมลพิษทางอากาศน้อยลง และความเย็นภายในอาคารสม่ำเสมอมากขึ้น

สายการบินได้รับการร้องเรียนน้อยลง

ลดข้อร้องเรียนเรื่องความไม่สะดวกสบายจากการขนส่งโดยรถบัส

ขอบคุณ!

เราภูมิใจที่ได้บริการ